Expositie in de bibliotheek

“Romeins schrift” ‘Een expositie over Romeins schrift dat teruggevonden werd in Velsen.’ De Romeinen brachten niet alleen het schrift maar ook cijfers mee toen ze naar onze regio kwamen. Hiermee kwam er een einde aan de prehistorie – de geschiedenis van voor de geschiedschrijving- en begon de historie. In de expositie laten we zien dat de Romeinen […]